Jobs

นักวิทยาศาสตร์ / ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)

 

JOB DETAILS
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ / ช่างเทคนิค  (ภาคสนาม)

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาคสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน                                      
ทุกจังหวัด                                                             
                                                                                

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า , วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาเคมีเทคนิค สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีอนินทรีย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และ ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
  • ส่งจดหมาย สมัครงาน (ระบุตำแหน่งงาน) หรือสมัครด้วยตนเอง
หรือ E-mail job_chemlab@chemlabgroup.com
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
282 อาคาร บี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2719-6488-92
แฟกซ์ : 0-2719-6483