Jobs

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

 

JOB DETAILS
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
จำนวน  :  1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบเคมี  ด้านอาหาร น้ำ และอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ
ลักษณะงานเตรียมตัวอย่างเช่น บด ปั่น แบ่งตัวอย่างส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
จดบันทึกงานที่เกี่ยวข้อง
ทำงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO / IEC  17025
สถานที่ปฏิบัติงาน                                         จังหวัด
ห้วยขวาง                                           กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่  6   หรือ ปวช.  หรือ ปวส หรือ  อนุปริญญา
  • ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้
 
Benefits
  • Medical Insurance (ประกันสุขภาพ)
  • Social Security (ประกันสังคม)
  • Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม)
  • Service Year Award (เงินรางวัลการทำงาน)
  • Annual Physical Check up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
  • New Year Party (งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่)
วิธีการสมัคร
  • ส่งจดหมาย สมัครงาน (ระบุตำแหน่งงาน) หรือสมัครด้วยตนเอง
หรือ E-mail job_chemlab@chemlabgroup.com
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
282 อาคาร บี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2719-6488-92
แฟกซ์ : 0-2719-6483