การตรวจสอบทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งบริษัทของเราได้มีห้องปฏิบัติการเคมีที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ และมีความพร้อมในด้านแพทย์อาชีวอนามัย และศูนย์การแพทย์

นอกจากนี้บริษัทของเราเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของการป้องกันสุขภาพด้วยโปรแกรมเครือข่ายบูรณาการพยาธิวิทยาทางห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อสนับสนุนด้านต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ