การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญของโลก ในภาคอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของบุคคลและสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ สถานที่ประกอบการของตนเอง

บริษัทของเรามีความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจสอบคุณภาพอากาศ, การวัดเสียง, การปนเปื้อนและการรั่วซึมลงในดินและน้ำใต้ดิน, การเจาะสำรวจ ฯลฯ

บริษัทของเราได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, การปล่อยควันและของเสีย, การประเมิน และโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น บริษัทของเรามีระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานสากล

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องปฎิบัติการระดับภูมิภาคที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

ISO/IEC 17025:2005